pauldirks.com

het bijzondere gebeurt gewoon

DIDflex bewegwijzering

Een keuze:

Medisch Centrum Alkmaar / Alkmaar

Hodon / Utrecht

GAK hoofdkantoor / Amsterdam en landelijke vestigingen

GGD / Rotterdam

Parnassia / Den Haag

Meerweide Combihuis / Rotterdam

Stchting Arduin / Middelburg

Oudenrijn Ziekenhuis / Utrecht

Arboned / Utrecht en landelijke vestigingen

Robert Fleury St.ichting / Leidschendam

De Twee Bruggen / Rotterdam

Jellinek kliniek / Amsterdam

Ursrula Kliniek / Leidschendam

SVVGR / Rotterdam

Vreugehof / Amsterdam

Boekmanstichting / Amsterdam

Het Nederlandse Rode Kruis / Amsterdam

pauldirks.com/ opdrachtgevers
Product Design

Een keuze:

Ronde keuken / Bekker / Rotterdam

Presentatiesysteem Duperfo / Het Bureau / Amsterdam

Bloemenstal ‘Fleur et Vert’ / Stadium Design / Hillegom

Donut-presentatiesysteem / Mr. Donut / Heemstede

Bloemenvaas-dispenser / Ecovaas / Amsterdam

Award-ontwerp / Canon Europa BV / Uithoorn


Bewegwijzering

Een keuze:

KPMG / Amsterdam

MECC / Maastricht

Museum Swagemakers / Haarlem

Treslong / Hillegom

PTT / Den Haag

Mediaveld / Haarlem

Interior Design

Een keuze:

Centrum van Ouderen Flesseman / Amsterdam

Frisia Museum / Spanbroek

SVVGR / Rotterdam

Atal vestigingen / Amsterdam 

Drukkerij Spinhex / Amsterdam

Muziekschool / Amsterdam

Dr. Sarphatihuis / Amsterdam

Muziekcentrum Zuid-Kennemerland / Haarlem

Verpleeghuis Meerweide / Rotterdam

Querido uitgevers / Amsterdam

Kappersacademie / Rotterdam

WPG uitgevers / Amsterdam

daarnaast

vele particuliere opdrachtgevers,

interieur-adviesconsulten op woonbeurzen in Nederland

gastdocentschap Interieur-styling op de Artemis Academie

pauldirks.com/ bedrijfsprofiel
Wij laten in onze ontwerpen functiona­li­teit, persoon­lijkheid en crea­tiviteit op­ti­maal in­te­gre­ren.
Een bijzondere samen­smel­ting: op die ma­nier wordt de har­monie tussen inhou­de­lijk ont­werp, vorm­geving en gebruiks­functie bereikt.

Paul Dirks werkt samen met specialis­ten uit diver­se disciplines van ont­werp en uit­voe­ring.
Deze samenwerking zorgt voor een waaier aan mogelijkheden voor onze klanten.
Zo worden bijvoorbeeld meubels speciaal ontworpen op hun functie in een project en door derden voor ons uitgevoerd.


pauldirks.com
Zoutkeetsgracht 111
1013 LC  Amsterdam
T   020-6202603
M  0651-887030

Lid  BNO / Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
KvK 33219-933-Amsterdam